Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Khoan”

Hiện nay, đền thờ Nguyễn Khắc Khoan là địa chỉ nằm trong tam giác gắn kết với Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu và [[chùa Biện Sơn]] thành một quần thể di tích đặc trưng vùng ''sông Loan - núi Biện'' hấp dẫn các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hoá, ngôn ngữ, mỹ thuật và khách tham quan du lịch về vùng đất [[Yên Lạc]] nói riêng và [[Vĩnh Phúc]] nói chung.
 
Tại vùng đất ven sông Hồng, phía Nam Phú Thọ, nơi thuộc phạm vi kiểm soát của sứ quân [[Kiều Công Hãn]] thời [[12 sứ quân]] có di tích đình Vĩnh Mỗ, xã Cao Xá cũng thờ tướng quân Nguyễn Khoan với lễ hội diễn ra từ 7 - 11/1 âm lịch hàng năm.<ref>[http://www.vietnamtourism.com/index.php/tourism/items/1158/3 Hội Vĩnh Mỗ suy tôn: Nguyễn Khoan (Sứ quân thế kỷ 10).]</ref> Tên làng Vĩnh Mỗ xã Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ cũng trùng với tên làng Vĩnh Mỗ, Thị trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc là nơi đóng quân của vị sứ quân này.
 
==Xem thêm==