Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hình thức chính thể”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* Hạn chế ([[quân chủ lập hiến]]): quyền lực Nhà nước tối cao được chia đôi (một bên là vị Quân chủ trị vì còn bên kia là một [[Cơ quan lập pháp]] do dân bầu được gọi là [[Quốc hội]] hay [[Nghị viện]] lưỡng viện hoặc độc viện). Quân chủ trong chế độ này chỉ là một biểu tượng của dân tộc. Hình thức lập hiến có nghĩa là "lập ra" "hiến pháp"; khi có [[hiến pháp]] thì tất cả mọi người, kể cả vị Quân chủ đều phải tuân theo những điều mà hiến pháp đã quy định.
Hình thức Cộng hòa cũng có hai loại:
* Cộng hòa quý tộc: cử tri bầu ra Đại cử tri, Đại cử tri bầu ra quốc hội, bầu ra nhân dân.
* Cộng hòa dân chủ: không có mô hình chung về loại hình chính thể này.
 
Trên thế giới không còn nướcrất nàonhiều nước theo hình thức chính thể cộng hòa quý tộc nó có thể kết hợp hai loại trên.
 
[[Tập tin:Forms of government.svg|850px|nhỏ|left]]
[[Thể loại:Tổ chức chính quyền]]
[[Thể loại:Thuật ngữ chính trị]]
[[Thế loại: Đa chính trị]]
Người dùng vô danh