Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ramadan”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Khi chấm dứt tháng chay, người Hồi giáo có lễ [[Eid al-Fitr]].
 
Tháng Ramadan là một trong [[Hồi giáo#Năm cột trụ của Hồi giáo|năm tín điều bắt buộc]] của những người theo [[đạo Hồi]]. Đây là tín điều thứ tư, có nội dung là Phải thực hiện những quy định trong 30 ngày của tháng Ramadan.
 
== Ý nghĩa ==
 
Một thống kê của [[nhà nước]] [[Ai Cập]] cho biết trong tháng Ramadan, lượng [[thực phẩm]] tiêu thụ trong dân thường gấp 2 hoặc 2,5 lần các tháng khác trong năm.
 
Tháng Ramadan là một trong [[Hồi giáo#Năm cột trụ của Hồi giáo|năm tín điều bắt buộc]] của những người theo [[đạo Hồi]]. Đây là tín điều thứ tư, có nội dung là Phải thực hiện những quy định trong 30 ngày của tháng Ramadan.
 
==Thời điểm==
* Năm 2017: 27 tháng 5 – 24 tháng 6
* Năm 2018: 16 tháng 5 – 14 tháng 6
* Năm 2019: 6 tháng 5 – 3 tháng 6
==Xem thêm==
* [[Năm Cột trụ của Hồi giáo]]