Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bồ tát”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Phổ Hiền]] (zh. 普賢, sa. ''samantabhadra'', ja. ''fugen'', bo. ''kun tu bzang po'' ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་)
* [[Bát bộ Kim Cương|Kim Cương Thủ]] (zh. 金剛手, sa. ''vajrapāṇi'', ja. ''kongōshu'', bo. ''phyag na rdo rje'' ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་)
[[thích quảng đức]] bồ tát tử vì đạo https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Quảng_Đức
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh