Khác biệt giữa các bản “Máté Pátkai”

Trang mới: “{{Infobox football biography | name = Máté Pátkai | fullname = Máté Pátkai | height = {{height|m=1,72}} | birth_date = {{birth date and age|…”
(Trang mới: “{{Infobox football biography | name = Máté Pátkai | fullname = Máté Pátkai | height = {{height|m=1,72}} | birth_date = {{birth date and age|…”)
(Không có sự khác biệt)