Khác biệt giữa các bản “Người Bru - Vân Kiều”

không có tóm lược sửa đổi
'''Người Bru - Vân Kiều''' (còn gọi là '''người Bru''', '''người Vân Kiều''', '''người Ma Coong''', '''người Trì''' hay '''người Khùa''') là dân tộc cư trú tại trung phần [[bán đảo Đông Dương]] gồm Lào, Việt Nam và Thái Lan. Ngôn ngữ của người Bru là [[tiếng Bru]], một ngôn ngữ thuộc [[ngữ chi Cơ Tu]] của [[ngữ tộc Môn-Khmer]].
 
Tại Việt Nam họ là một dân tộc thiểu số trong số 54 [[Các dân tộc Việt Nam|dân tộc tại Việt Nam]] <ref name =dtbrvk-cttcp >[http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop?categoryId=920&articleId=3354 Dân tộc Bru - Vân Kiều]. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam, 2016. Truy cập 01/04/2017.</ref><ref name =dtvn-hg >[http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=1&pageid=5690&siteid=51 Các dân tộc Việt Nam]. Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang, 2012. Truy cập 01/04/2017.</ref>. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, người Vân Kiều là một trong những dân tộc thiểu số mang họ Hồ nhằm ghi công chủ tịch [[Hồ Chí Minh]].<ref>[http://huonghoaquangtri.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1601&Itemid=425 Người Vân kiều, Pa kô xứng danh mang họ Bác Hồ]</ref>
 
[[Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Nhà nước CHXHCN Việt Nam]] hiện nay xếp loại vào dân tộc Bru - Vân Kiều cả những '''[[người Pa Kô]]''', với số dân tại Việt Nam ước cỡ 15.000 người.