Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Charlie và Nhà Máy Sôcôla Kim Đồng 60.jpg”

{{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Charlie và nhà máy sôcôla |Mô tả=Bìa sách Charlie và nhà máy sôcôla bản tiếng Việt |Nguồn=NXB Kim Đồng |Phần sử dụng=Toàn bộ bìa trước |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Minh họa tại infobox để nhận dạng tác phẩm |Thay thế=Không |Thông tin khác= }}
({{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Charlie và nhà máy sôcôla |Mô tả=Bìa sách Charlie và nhà máy sôcôla bản tiếng Việt |Nguồn=NXB Kim Đồng |Phần sử dụng=Toàn bộ bìa trước |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Minh họa tại infobox để nhận dạng tác phẩm |Thay thế=Không |Thông tin khác= }})
 
(Không có sự khác biệt)