Khác biệt giữa các bản “Sophie và tên khổng lồ”

không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Use dmy dates|date=December 2012}}
{{Infobox book
| image = [[Tập tin:Sophie và tên khổng lồ Kim Đồng.jpg|250px]]
| name = Sophie và tên khổng lồ
| title_orig = Sophie và tên khổng lồ