Khác biệt giữa các bản “Raj thuộc Anh”

không có tóm lược sửa đổi
|status = [[Dominion]]
|status_text = [[Nước tự trị]] của [[Đế quốc Anh]]
|empire = [[Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland|Đế quốc Anh]]
|government_type = [[Quân chủ lập hiến]]
|event_pre = [[Khởi nghĩa Ấn Độ năm 1857|Khởi nghĩa Ấn Độ]]
|capital = [[Calcutta]] <small>(1858–1912)</small><br />[[New Delhi]] <small>(1912–1947)</small><br />[[Shimla]] <small>(Summer)</small>
|national_motto = ''[[Dieu et mon Droit]]''<br>"God and my right"
|national_anthem = ''None''<br>'''Royal anthem'''<br>''[[God Save the King]]''<br><center>[[File: Band of the Coldstream Guards - God- Save- the- Queen-2016.ogg|center]]</center>
|common_languages = [[tiếng Hindi-Urdu]], [[tiếng Urdu]], [[tiếng Anh]]
|currency = [[Rupee Ấn Độ]]
Người dùng vô danh