Khác biệt giữa các bản “Ernest Bevin”

không có tóm lược sửa đổi
| name = Ernest Bevin
| honorific-suffix = {{postnominals|country=GBR|size=100|MP}}
| image = Ernest Bevin cph.3b17494.jpg
| caption =
| office = [[Lord Privy Seal]]
Người dùng vô danh