Khác biệt giữa các bản “Giao dịch”

không có tóm lược sửa đổi
'''Giao dịch''' là một giao kèo hay giao thiệp do nhiều đối tác hay đối tượng riêng biệt cùng tiến hành, có thể là:
* Khái niệm '''[[Giao dịch tài chính|giao dịch]]''' trong [[tài chính]].
* Khái niệm '''[[Giao dịch cơ sở dữ liệu|giao dịch]]''' trong lý thuyết [[cơ sở dữ liệu]].
Người dùng vô danh