Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Hopquabian”

Notification: proposed deletion of Liên minh Ân Độ. (TW)
(Notification: proposed deletion of Liên minh Ân Độ. (TW))
 
Bài đế quốc mexico là trang định hướng cho nên bạn làm ơn đừng cố chèn bài đế quốc mexico thứ 2 vào bài và dừng ngay việc dùng google để dịch bài máy bạn nhé[[Thành viên:Ledinhthang|ΒΑΣΙΛΈΩΣ Μέγας]] ([[Thảo luận Thành viên:Ledinhthang|thảo luận]]) 07:44, ngày 19 tháng 4 năm 2018 (UTC)
== Đề xuất xóa bài [[Liên minh Ân Độ]] ==
[[Tập tin:Ambox warning yellow.svg|left|link=|48px|]]
 
Bài viết [[Liên minh Ân Độ]] đã được [[Wikipedia:Đề xuất xóa|đề xuất xóa]] vì những quan tâm sau đây:
:'''Bài viết không nội dung, chỉ có ifb'''
 
Mặc dù tất cả các đóng góp xây dựng cho Wikipedia được đánh giá cao, nội dung hoặc bài viết có thể [[WP:LDX#Lý do|bị xóa vì bất kỳ một vài lý do]].
 
Bạn có thể ngăn chặn đề xuất xóa bằng cách xóa bỏ thông báo {{Tlc|proposed deletion/dated}}, nhưng xin vui lòng giải thích lý do trong [[Trợ giúp:Tóm lược sửa đổi|tóm lược sửa đổi]] của bạn hoặc trên [[Thảo luận:Liên minh Ân Độ|trang thảo luận của bài viết]].
 
Xin vui lòng xem xét cải thiện bài viết để giải quyết các vấn đề được nêu ra. Dời {{Tlc|proposed deletion/dated}} sẽ dừng [[Wikipedia:Đề xuất xóa|quy trình đề xuất xóa]], nhưng các [[Wikipedia:Đề xuất xóa|quy trình xóa]] khác tồn tại. Đặc biệt, quy trình [[Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh|xóa nhanh]] có thể dẫn đến việc xóa mà không cần thảo luận, và [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài|biểu quyết xóa bài]] cho phép thảo luận để đạt được [[Wikipedia:Đồng thuận|sự đồng thuận]] về việc xóa.<!-- Bản mẫu:Thông báo đề xuất xóa --> [[Thành_viên:Phjtieudoc|<font size="2" color="Navy"><strong><var>๖ۣۜPhjtieudoc </var></strong></font>]] ([[Thảo luận Thành viên:Phjtieudoc|<font size="2" color="FireBrick"><em>Thảo luận</em></font>]]) 04:47, ngày 3 tháng 5 năm 2018 (UTC)