Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Clement Attlee”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| honorific-prefix = [[The Right Honourable]]
| honorific-suffix = {{Post-nominals|country=GBR|size=100%|KG|OM|CH|PC|FRS}}
| image = Clement Attlee.png
| caption =
| deputy = [[Herbert Morrison]]
Người dùng vô danh