Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đồng thuận”

n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
== Tạo đồng thuận một cách có suy nghĩ ==
Đồng thuận được tạo nên tự sự thỏa thuận của các bên liên quan. Có thể đạt tới đồng thuận thông qua thảo luận, hành động (sửa đổi), hoặc thường xuyên hơn, là phối hợp cả hai. Đồng thuận chỉ có thể đạt được giữa những biên tập viên có suy nghĩ, luôn [[Wikipedia:Giữ thiện ý|giữ thiện ý]] khi làm viêcnviệc với nhau trong một không khí [[Wikipedia:Thái độ văn minh|văn minh]]. Để tạo nên sự đồng thuận, cần phải chú ý đặc biệt đến [[WP:NPOV|tính trung lập]] - giữ trung lập trong hành động của chúng ta để nỗ lực đạt được một thỏa ước mà mọi người đều tán thành.
 
== Làm thế nào xuất hiện đồng thuận khi sửa đổi ==