Khác biệt giữa các bản “Đàn Kính Thiên Tràng An”

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, sau khi dẹp [[loạn 12 sứ quân]], thống nhất đất nước, vào ngày 10/3 Âm lịch năm 968, [[Đinh Bộ Lĩnh]] cho lập Đàn Tế Thiên ở phía Tây [[kinh đô Hoa Lư]], để tế cáo trời đất, công bố với thiên hạ, xưng là Đại Thắng Minh Hoàng Đế, đặt tên nước là [[Đại Cồ Việt]], lấy niên hiệu là Thái Bình.<ref>"Đến năm thứ nhất niên hiệu Khai Bảo (968) đời vua Triệu là Tống Thái Tổ, vương xưng Hoàng đế ở [[động Hoa Lư]]. Rồi dựng cung điện, chế triều nghi, sắp đặt trăm quan, lập xã tắc và tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng Đế".</ref><ref>[http://www.ninhbinh.gov.vn/ubnd-ninhbinh/4/469/39067/94470/Tin-noi-bat/Le-Dan-Kinh-Thien-Trang-An.aspx Lễ Đàn Kính Thiên Tràng An]</ref>
 
==Kiến trúc và thờ tự==
Các vị thần được thờ ở Đàn Kính Thiên gồm:
Đàn Kính Thiên Tràng An tọa lạc ở vị trí cao nhất thung lũng Mộc Hoàn, có cấu tạo theo 3 lớp: Nhân Môn, Địa Môn và Thiên Môn. Đại Đàn trên tầng cao nhất có điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế đặt ở trung tâm, cao hơn phía trên là tượng thờ Phạm Thiên, Đế Thích và thấp hơn phía dưới là tượng thờ Nam Tào, Bắc Đầu.
 
CácTheo tín ngưỡng dân dân, vai trò các vị thần được thờ ở Đàn Kính Thiên gồm:
*Ngọc Hoàng thượng đế là vị vua tối cao của bầu trời, là người cai quản vũ trụ.
*Nam Tào là người ghi sổ sinh
*Bắc Đẩu là người ghi sổ tử
*Phạm Thiên là vị thần được sinh ra trước hết trên thế giới này, thường được xem là đấng sáng tạo và sinh ra loài người.
*Đế Thích là thần Indra, vị thần sáng tạo thiên nhiên, làm ra mưa gió và sấm sét.
 
==Lễ Tế Thiên 2018==