Khác biệt giữa các bản “Trần Cẩm Tú”

không có tóm lược sửa đổi
| nơi mất =
| chức vụ = Phó Chủ nhiệm Thường trực [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| bắt đầu =[[12 tháng 1]] năm [[2015]]
| kết thúc =
| tiền nhiệm =
| phó viên chức =
| chức vụ 2 = [[Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình]]
| bắt đầu 2 = [[20 tháng 8/]]<nowiki> năm [[2011]</nowiki>
| kết thúc 2 = 2/2015
| tiền nhiệm 2 = [[Nguyễn Hạnh Phúc]]
| phó viên chức 4 =
| chức vụ 5 =
| bắt đầu 5 =
| kết thúc 5 =
| tiền nhiệm 5 =
| phó viên chức 5 =
| chức vụ 6 =
| bắt đầu 6 =
| kết thúc 6 =
| tiền nhiệm 6 =
| phó viên chức 6 =
| chức vụ 7 =
| bắt đầu 7 =
| kết thúc 7 =
| tiền nhiệm 7 =
| phó viên chức 7 =
| chức vụ 8 =
| bắt đầu 8 =
| kết thúc 8 =
| tiền nhiệm 8 =
'''Trần Cẩm Tú''' (sinh ngày [[25 tháng 8]] năm [[1961]]) là một chính khách [[Việt Nam]]. Ông hiện là Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI]], [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII|XII]], Phó Chủ nhiệm Thường trực [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]].
 
==Sự nghiệp==
Quê quán: xã [[Sơn Bằng]], [[huyện Hương Sơn]], [[tỉnh Hà Tĩnh]].
 
Tại [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam X|Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X]] (tháng 4/2006) ông được bầu là Ủy viên Dựdự khuyết [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]], khi đó ông là Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó ông làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
==Sự nghiệp==
 
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (tháng 4/2006) ông được bầu là Ủy viên Dự khuyết [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]], khi đó ông là Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó ông làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Ông từng là Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh (nhiệm kỳ 2004-2011; miễn nhiệm ngày 23 tháng 6 năm 2009); Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn; nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn.<ref>{{Chú thích báo|tên bài=Đồng chí Trần Cẩm Tú|tác giả=Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam|nhà xuất bản=Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam|ngày truy cập=28/1/2011|số=|các trang=|trang=|ngày=25/1/2011|url lưu trữ=http://123.30.49.74:8080/tiengviet/tulieuvankien/details.asp?topic=105&subtopic=211&leader_topic=505&id=BT10120956025|ngày lưu trữ=25/1/2011|ngôn ngữ=|trích dẫn=|tên=|họ=|đồng tác giả=|url=http://123.30.49.74:8080/tiengviet/tulieuvankien/details.asp?topic=105&subtopic=211&leader_topic=505&id=BT10120956025|công trình=}}
</ref>
 
Tháng 1 năm [[2009]], ông được Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
Tại [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI|Đại hội Đảng lần thứ XI]] (tháng 1/2011) ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (phụ trách Vụ Nghiên cứu và phụ trách tuyên truyền).
 
Tháng 8/2011, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy [[Thái Bình]],.<ref>{{Chú thôithích thamweb|url=https://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ong-tran-cam-tu-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-thai-binh-20110820120119625.htm|title=Ông giaTrần ỦyCẩm ban Kiểmgiữ trachức Trung ương.thư Tỉnh ủy Thái Bình}}</ref>
 
Tháng 1/2015, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) ông lại được bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.<ref>{{Chú thích web|url=http://socongthuong.thaibinh.gov.vn/ct/news/Lists/WSList/View_Detail.aspx?ItemID=532|title=Công bố, trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ}}</ref>
 
Ông từng là Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh (nhiệm kỳ 2004-2011; miễn nhiệm ngày 23 tháng 6 năm 2009); Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn; nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn.<ref>{{Chú thích báo
| tên=
| họ=
| tác giả=Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
| đồng tác giả=
| url=http://123.30.49.74:8080/tiengviet/tulieuvankien/details.asp?topic=105&subtopic=211&leader_topic=505&id=BT10120956025
| tên bài=Đồng chí Trần Cẩm Tú
| công trình=
| nhà xuất bản=Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
| số=
| các trang=
| trang=
| ngày=25/1/2011
| ngày truy cập=28/1/2011
| url lưu trữ=http://123.30.49.74:8080/tiengviet/tulieuvankien/details.asp?topic=105&subtopic=211&leader_topic=505&id=BT10120956025
| ngày lưu trữ=25/1/2011
| ngôn ngữ=
| trích dẫn=
}}
</ref>
 
Tại [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XII|Đại hội Đảng lần thứ XII]] (tháng 1/2016) ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó được phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.<ref>{{Chú thích web|url=http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/cac-ban-dang-tw/doc-192220153244956.html|title=Ủy ban Kiểm tra Trung ương}}</ref>
 
==Chú thích==