Khác biệt giữa các bản “Trần Cẩm Tú”

không có tóm lược sửa đổi
| miêu tả =
| ngày sinh = {{ngày sinh và tuổi|1961|8|25}}
| nơi sinh = xã [[Sơn Bằng]], [[huyện Hương Sơn]], [[tỉnh Hà Tĩnh]], [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]
| nơi ở =
| ngày mất =
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ 2 = [[Bí thư [[Tỉnh ủy Thái Bình]]
| bắt đầu 2 = [[20 tháng 8]]<nowiki> năm [[2011]</nowiki>]
| kết thúc 2 = 2/[[6 tháng 3]] năm [[2015]]
| tiền nhiệm 2 = [[Nguyễn Hạnh Phúc]]
| kế nhiệm 2 = [[Phạm Văn Sinh (chính khách)|Phạm Văn Sinh]]
| địa hạt 2 = [[Tỉnh Thái Bình]]
| đảng = [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
| chức vụ 3 =
| bắt đầu 3 =
| kết thúc 3 =
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 =
| địa hạt 3 =
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
| chức vụ 4 =
| bắt đầu 4 =
| kết thúc 4 =
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 =
| địa hạt 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
| chức vụ 5 =
| kết thúc 5 =
| tiền nhiệm 5 =
| kế nhiệm 5 =
| địa hạt 5 =
| phó chức vụ 5 =
| phó viên chức 5 =
| chức vụ 6 =
| kết thúc 6 =
| tiền nhiệm 6 =
| kế nhiệm 6 =
| địa hạt 6 =
| phó chức vụ 6 =
| phó viên chức 6 =
| chức vụ 7 =
| kết thúc 7 =
| tiền nhiệm 7 =
| kế nhiệm 7 =
| địa hạt 7 =
| phó chức vụ 7 =
| phó viên chức 7 =
| chức vụ 8 =
| kết thúc 8 =
| tiền nhiệm 8 =
| kế nhiệm 8 =
| địa hạt 8 =
| phó chức vụ 8 =
| phó viên chức 8 =
| đa số =
| đảng =
| đảng khác =
| danh hiệu =
| nghề nghiệp = [[Chính trị gia]]
| học vấn =
| học trường =
| dân tộc = [[Kinh]]
| tôn giáo = [[Không]]
| họ hàng =
| cha =
| mẹ =
| vợ =
| chồng =
| kết hợp dân sự =
| con =
| website =
| chữ ký =
| phục vụ =
| thuộc =
| năm tại ngũ =
| cấp bậc =
| đơn vị =
| chỉ huy =
| tham chiến =
| chú thích =
}}
'''Trần Cẩm Tú''' (sinh ngày [[25 tháng 8]] năm [[1961]]) là một chính khách [[Việt Nam]]. Ông hiện là Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI]], [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII|XII]], Phó Chủ nhiệm Thường trực [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]].