Khác biệt giữa các bản “Quân đoàn 4, Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| bộ phận của =
| bộ chỉ huy = [[Sóng Thần]], [[Dĩ An]], [[Bình Dương]]
| tên khác = Binh đoàn Cửu Long
| đặt tên theo =
| khẩu hiệu = ''Trung thành, đoàn kết, anh dũng, sáng tạo, tự lực, quyết thắng''
| chỉ huy 3 =
| chỉ huy nổi tiếng = {{QH|thượng tướng|[[Hoàng Cầm (tướng)|Hoàng Cầm]]}}<br>{{QH|thiếu tướng|[[Hoàng Thế Thiện]]}}<br>{{QH|đại tướng|[[Lê Văn Dũng]]}}
| cường kích =
| ném bom =
| tác chiến điện tử =
| tiêm kích =
| đánh chặn =
| tuần tra =
| do thám =
| huấn luyện =
| vận tải =
}}