Khác biệt giữa các bản “Công suất”

n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Trong chuyển động đều''', thời gian Δt, khoảng cách ΔS, chuyển động với vận tốc v dưới tác dụng của lực F thì công suất được tính:
:<math>P = \frac{F\cdot \Delta s}{\Delta t} = Fv</math>
hay <math>P = \frac{\vec Fkmnuhib8miojnmF\cdot \Delta \vec s}{\Delta t} = \vec F\cdot\vec v</math>
 
'''Trong chuyển động quay''', thời gian Δt, góc quay Δφ, vận tốc góc ω dưới tác dụng của mômen M thì công suất là:
Người dùng vô danh