Khác biệt giữa bản sửa đổi của “José María Morelos (khu tự quản)”

Trang mới: “{{Thông tin khu dân cư <!--See the Table at Infobox Settlement for all fields and descriptions of usage--> <!-- Basic info ----------------> |name = José Mar…”
(Trang mới: “{{Thông tin khu dân cư <!--See the Table at Infobox Settlement for all fields and descriptions of usage--> <!-- Basic info ----------------> |name = José Mar…”)
(Không có sự khác biệt)