Khác biệt giữa các bản “Châu Thành (huyện cũ Đồng Nai)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[12 tháng 8]] năm [[1991]], tỉnh [[Bà Rịa - Vũng Tàu]] được tái lập từ tỉnh [[Đồng Nai]], huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Ngày [[2 tháng 6]] năm [[1994]], Chính phủ ban hành Nghị định số 45-CP giải thể huyện Châu Thành để thành lập [[Bà Rịa (thành phố)|thị xã Bà Rịa]] (nay là thành phố Bà Rịa) và các huyện [[Châu Đức]], [[Phú Mỹ|Tân Thành]] (nay là thị xã Phú Mỹ).
 
Từ đó, huyện Châu Thành không còn tồn tại.
Người dùng vô danh