Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
# Giáo sư, Tiến sĩ [[Nguyễn Thị Doan]], nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.
# Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ [[Bùi Văn Nam]], Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
# TrungThượng tướng [[Nguyễn Trọng Nghĩa]], Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
# Phó Giáo sư, Tiến sĩ [[Đoàn Minh Huấn]], Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
# Giáo sư, Tiến sĩ [[Lê Hữu Nghĩa]], nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
Người dùng vô danh