Khác biệt giữa các bản “Hành tinh lùn”

không có tóm lược sửa đổi
* không phải là [[vệ tinh tự nhiên]] của một [[hành tinh]], hay các vật thể khác trong hệ Mặt Trời.
 
Cũng theo định nghĩa [[24 tháng 8]] năm [[2006]] của [[Hiệp hội Thiên văn Quốc tế]], mọi vật thể trong hệ Mặt Trời (ngoại trừ [[Mặt Trời]]) được phân vào một trong ba thể loại là [[hành tinh]], hành tinh lùn và [[Bản mẫu:Các thiên thể nhỏ trong hệ Mặt Trời|vật thể nhỏ trong Hệ Mặt Trời]].
 
Theo xếp loại mới này, [[Sao Diêm Vương|Diêm Vương Tinh]] không còn là một hành tinh, mà là một hành tinh lùn. Cũng theo xếp loại này, trong số các [[tiểu hành tinh]], [[Ceres (hành tinh lùn)|Ceres]] nay là một hành tinh lùn; trong khi đa số các tiểu hành tinh còn lại là thiên thể nhỏ trong Hệ Mặt Trời.