Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Cần biên tập}}
 
'''Chữ viết Mongol''' được gây ra từ ảnh hưởng xung quanh. Mongol từng dùng vài giống chữ viết: châu kim ngân
 
==Chữ Hán==
[[Tập tin: Secret history.jpg|nhỏ|Một trang Mông cổ bí sử/Lịch sử bí ẩn Mongol]]
Người dùng vô danh