Khác biệt giữa các bản “Chòm sao Trung Quốc cổ đại”

(->con vật tương ứng)
 
==Liên kết ngoài==
*Bài [http://thienvanvietnam.com/kienthuc/ThienvanhocPD/TVHPD_NhiThapBatTu.htm Nhị thập bát tú] trên trang web của [[Câu lạc bộ Thiên Văn Học Trẻ Việt Nam]] (VACA).
*[http://www.chinapage.com/astronomy/astronomy.html Thiên văn]
*[http://homepages.primex.co.uk/~sproston/sstar9.htm Chòm sao]