Khác biệt giữa các bản “Trần Cẩm Tú”

n
| ngày mất =
| nơi mất =
 
| chức vụ = Phó Chủ nhiệm Thường trực [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| chức vụ = Chủ nhiệm [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| bắt đầu =[[6 tháng 3]] năm [[2015]]
| bắt đầu = 9 tháng 5 năm 2018
| kết thúc = nay<br/>{{số năm theo năm và ngày|2015|3|6|2018|5|9}}
| tiền nhiệm =[[Mai Thế Dương]]
| kếtiền nhiệm 2 = [[PhạmTrần VănQuốc SinhVượng (chính khách)|PhạmTrần VănQuốc SinhVượng]]
| kế nhiệm = ''đương nhiệm''
| địa hạt = {{VIE}}
| phóđịa hạt chức vụ =
| phó viêntrưởng chức vụ =
| trưởng viên chức =
| chức vụ 2 = Bí thư [[Tỉnh ủy Thái Bình]]
| bắtphó đầuchức 2vụ = [[20 tháng 8]] năm= [[2011]]
| phó viên chức =
| kết thúc 2 = [[6 tháng 3]] năm [[2015]]<br/>{{số năm theo năm và ngày|2011|8|20|2015|3|6}}
 
| tiền nhiệm 2 = [[Nguyễn Hạnh Phúc]]
| chức vụ 2 = Phó Chủ nhiệm Thường trực [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| kế nhiệm 2 = [[Phạm Văn Sinh (chính khách)|Phạm Văn Sinh]]
| địabắt hạtđầu 2 = [[Tỉnh6 Tháitháng Bình3]] năm [[2015]]
| kết thúc 2 =9 tháng 5 năm 2018<br/>{{số năm theo năm và ngày|2015|3|6|2018|5|9}}
| trưởng chức vụ 2 = Chủ nhiệm
| trưởng viên chức 2 = [[Trần Quốc Vượng (chính khách)|Trần Quốc Vượng]]
| tiền nhiệm 2=[[Mai Thế Dương]]
| kế nhiệm 2 =
| địa hạt 2 = {{VIE}}
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2=
 
| chức vụ 23 = Bí thư [[Tỉnh ủy Thái Bình]]
| bắt đầu 3 = [[620 tháng 38]] năm [[20152011]]
| kết thúc 23 = [[6 tháng 3]] năm [[2015]]<br/>{{số năm theo năm và ngày|2011|8|20|2015|3|6}}
| tiền nhiệm 23 = [[Nguyễn Hạnh Phúc]]
| kế nhiệm 3 = [[Phạm Văn Sinh (chính khách)|Phạm Văn Sinh]]
| địa hạt 3 = [[Tỉnh Thái Bình]]
 
| chức vụ 4 =
| bắt đầu 4 =
| kết thúc 4 =
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 =
| địa hạt 4 =
| trưởng chức vụ 4 =
| trưởng viên chức 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
 
 
| đảng = [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| đảng khác =
}}
'''Trần Cẩm Tú''' (sinh ngày [[25 tháng 8]] năm [[1961]]) là một chính khách [[Việt Nam]]. Ông hiện là Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI]], [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII|XII]], Phó Chủ nhiệm Thường trực [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]].
 
==Sự nghiệp==
Quê quán: xã [[Sơn Bằng]], [[huyện Hương Sơn]], [[tỉnh Hà Tĩnh]].