Khác biệt giữa các bản “Trần Cẩm Tú”

n
| chức vụ = Chủ nhiệm [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| bắt đầu = 9 tháng 5 năm 2018
| kết thúc = nay<br/>{{số năm theo năm và ngày|2015|3|6|2018|5|9}}
| tiền nhiệm = [[Trần Quốc Vượng (chính khách)|Trần Quốc Vượng]]
| kế nhiệm = ''đương nhiệm''