Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Hopquabian”

Notification: speedy deletion nomination of Vụ mua Gadsden. (TW)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Notification: speedy deletion nomination of Vụ mua Gadsden. (TW))
Xin vui lòng xem xét cải thiện bài viết để giải quyết các vấn đề được nêu ra. Dời {{Tlc|proposed deletion/dated}} sẽ dừng [[Wikipedia:Đề xuất xóa|quy trình đề xuất xóa]], nhưng các [[Wikipedia:Đề xuất xóa|quy trình xóa]] khác tồn tại. Đặc biệt, quy trình [[Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh|xóa nhanh]] có thể dẫn đến việc xóa mà không cần thảo luận, và [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài|biểu quyết xóa bài]] cho phép thảo luận để đạt được [[Wikipedia:Đồng thuận|sự đồng thuận]] về việc xóa.<!-- Bản mẫu:Thông báo đề xuất xóa --> [[Thành_viên:Phjtieudoc|<font size="2" color="Navy"><strong><var>๖ۣۜPhjtieudoc </var></strong></font>]] ([[Thảo luận Thành viên:Phjtieudoc|<font size="2" color="FireBrick"><em>Thảo luận</em></font>]]) 04:47, ngày 3 tháng 5 năm 2018 (UTC)
:Vì bạn đã bổ sung nội dung nên mình đã xoá bản mẫu. Vui lòng đừng để ý thảo luận này. Thân [[Thành_viên:Phjtieudoc|<font size="2" color="Navy"><strong><var>๖ۣۜPhjtieudoc </var></strong></font>]] ([[Thảo luận Thành viên:Phjtieudoc|<font size="2" color="FireBrick"><em>Thảo luận</em></font>]]) 04:49, ngày 3 tháng 5 năm 2018 (UTC)
==Đề nghị [[Wikipedia:Quy định xóa trang#Xóa nhanh|xóa nhanh]] [[:Vụ mua Gadsden]]==
 
[[Image:Ambox warning pn.svg|48px|left|alt=|link=]]
Chào bạn, chào mừng bạn đến với Wikipedia. Đây là tin nhắn thông báo cho bạn biết rằng bài [[:Vụ mua Gadsden]] nằm trong diện xoá nhanh của Wikipedia, theo [[Wikipedia:Quy định xóa trang#BV3|mục A3 của quy định xoá nhanh]], bởi đây là một bài viết hoàn toàn không có nội dung, hoặc nội dung chỉ bao gồm các liên kết ngoài, đề mục "Xem thêm", nguồn sách tham khảo, một thể loại hoặc bản mẫu, liên kết liên wiki, hình ảnh, một câu lặp lại của tiêu đề bài viết, một câu hỏi đáng lẽ phải đăng ở [[Wikipedia:Bàn giúp đỡ|bàn giúp đỡ]] hoặc [[Wikipedia:Bàn tham khảo|bàn tham khảo]], hay một nỗ lực để liên hệ với chủ thể được nói đến trong bài viết. Vui lòng xem [[Wikipedia:Bài sơ khai]] để nắm được yêu cầu tối thiểu của chúng tôi đối với một bài viết ngắn. Ngoài ra, bạn cần nhớ rằng các bài viết trên Wikipedia phải có chủ đề đủ [[Wikipedia:Độ nổi bật|độ nổi bật]] và cần có [[Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy|nguồn tham khảo đáng tin cậy]] để [[Wikipedia:Thông tin kiểm chứng được|kiểm chứng]] nội dung của nó.
 
Nếu bạn cho rằng thông báo này xuất hiện ở đây do có sai sót, hãy phản đối đề nghị xóa nhanh bằng cách nhấn vào liên kết trên và nhấn vào nút "Nhấn vào đây để phản đối xóa nhanh" trong khung lớn màu đỏ (nếu bạn không thấy khung này tức là yêu cầu xóa đã được gỡ bỏ). Làm như vậy sẽ dẫn bạn đến trang thảo luận của bài với một nội dung ghi sẵn để bạn nêu ra lý do vì sao bài này không nên bị xóa. Lưu ý là một khi bài đã bị gắn tiêu bản ''xóa nhanh'', nếu nó đáp ứng (các) tiêu chí, nó có thể bị xóa bất cứ lúc nào. Xin đừng tự gỡ tiêu bản ''xóa nhanh'' khỏi bài viết mà hãy nêu lý do tại trang thảo luận trước. Nếu trang đã bị xóa, bạn có thể liên lạc với [[Đặc biệt:Listusers/sysop|bảo quản viên]] để họ gửi thông tin về bài viết đã bị xóa về cho bạn. <!-- Template:Db-nocontent-notice --> [[Thành_viên:Phjtieudoc|<font size="2" color="Navy"><strong><var>๖ۣۜPhjtieudoc </var></strong></font>]] ([[Thảo luận Thành viên:Phjtieudoc|<font size="2" color="FireBrick"><em>Thảo luận</em></font>]]) 04:27, ngày 10 tháng 5 năm 2018 (UTC)