Khác biệt giữa các bản “Trần Cẩm Tú”

không có tóm lược sửa đổi
| địa hạt 3 = [[Tỉnh Thái Bình]]
 
| chức vụ 4 = [[Bí thư =Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]
|kết thúc 4 = nay<br>{{số năm theo năm và ngày|2018|5|9}}
| bắt đầu 4 = [[9 tháng =5]] năm [[2018]]
| kết thúc 4 =
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 =
| địa hạt 4 =
| trưởng chức vụ 4 =
| trưởng viên chức 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
 
 
| đảng = [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]