Khác biệt giữa các bản “Trần Cẩm Tú”

| tôn giáo = [[Không]]
}}
'''Trần Cẩm Tú''' (sinh ngày [[25 tháng 8]] năm [[1961]]) là một chính khách [[Việt Nam]]. Ông hiện là Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII]], Chủ nhiệm [[ỦyBan ban Kiểmthư traBan Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] khóa XII]], ỦyChủ viênnhiệm [[BanỦy ban thưKiểm Ban Chấp hànhtra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] khóa XII.
 
==Sự nghiệp==