Khác biệt giữa các bản “Di Linh”

 
Đây cũng là địa phương có dự án [[Đường cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt]] đi qua đang được xây dựng.
 
=== Các đơn vị hành chính ===
Huyện Di Linh bao gồm 19 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thị trấn [[Di Linh (thị trấn)|Di Linh]] và các xã: [[Bảo Thuận, Di Linh|Bảo Thuận]], [[Đinh Lạc]], [[Đinh Trang Hòa]], [[Đinh Trang Thượng]], [[Gia Bắc]], [[Gia Hiệp]], [[Gung Ré]], [[Hòa Bắc, Di Linh|Hòa Bắc]], [[Hòa Nam, Di Linh|Hòa Nam]], [[Hòa Ninh, Di Linh|Hòa Ninh]], [[Hòa Trung]], [[Liên Đầm]], [[Sơn Điền]], [[Tam Bố]], [[Tân Châu, Di Linh|Tân Châu]], [[Tân Lâm]], [[Tân Nghĩa, Di Linh|Tân Nghĩa]], [[Tân Thượng, Di Linh|Tân Thượng]].
 
=== Địa hình ===
=== Khí hậu ===
Khí hậu Di Linh trung bình không nóng lắm, không lạnh lắm, nhiệt độ trung bình khoảng 20 °C, và thường thay đổi đúng mùa trong năm.
 
=== Các đơn vị hành chính ===
Huyện Di Linh bao gồm 19 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thị trấn [[Di Linh (thị trấn)|Di Linh]] và các xã: [[Bảo Thuận, Di Linh|Bảo Thuận]], [[Đinh Lạc]], [[Đinh Trang Hòa]], [[Đinh Trang Thượng]], [[Gia Bắc]], [[Gia Hiệp]], [[Gung Ré]], [[Hòa Bắc, Di Linh|Hòa Bắc]], [[Hòa Nam, Di Linh|Hòa Nam]], [[Hòa Ninh, Di Linh|Hòa Ninh]], [[Hòa Trung]], [[Liên Đầm]], [[Sơn Điền]], [[Tam Bố]], [[Tân Châu, Di Linh|Tân Châu]], [[Tân Lâm]], [[Tân Nghĩa, Di Linh|Tân Nghĩa]], [[Tân Thượng, Di Linh|Tân Thượng]].
 
== Lịch sử ==