Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|1blankname1 = Phó Thủ tướng
|term_start = [[3 tháng 4]] năm [[2009]]
|term_end = [[10 tháng 5]] năm [[2018]]
|predecessor1 = [[Abdullah Ahmad Badawi]]
|successor1 = [[Mahathir Mohamad]]
Người dùng vô danh