Khác biệt giữa các bản “Tùng Dương”

|-
| 2008
| rowspan="23" style="text-align:center;"| [[Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến|Cống Hiến]]: ''Album của năm''
| style="text-align:center;"| ''Những ô màu khối lập phương''
| {{won}}
|-
| rowspan=5| 2011
| style="text-align:center;"| [[Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến|Cống Hiến]]: ''Album của năm''
| style="text-align:center;"| ''Li ti''
| {{won}}