Khác biệt giữa các bản “Tùng Dương”

|-
| style="text-align:center;"| [[Album Vàng]]: Album vàng tháng 2
| rowspan="2" style="text-align:center;"| ''Li ti''
| {{won}}
|-
| style="text-align:center;"| "[[Chiếc khăn piêu]]"
| {{won}}
|-
| rowspan=3| 2014
| style="text-align:center;"| [[Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến|Cống Hiến]]: ''Chương trình của năm''
| style="text-align:center;"| Liveshow ''Độc đạo''
| {{won}}
|-
| style="text-align:center;"| [[Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến|Cống Hiến]]: ''Album của năm''
| style="text-align:center;"| ''Độc đạo''
| {{nom}}
|-
| rowspan="3" style="text-align:center;"| [[Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến|Cống Hiến]]: ''Ca sĩ của năm''
| style="text-align:center;"| Tùng Dương
| {{won}}
|-
| 2015
| style="text-align:center;"| Tùng Dương
| {{nom}}
|-
| rowspan=3| 2016
| style="text-align:center;"| Tùng Dương
| {{nom}}
|-
| style="text-align:center;"| [[Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến|Cống Hiến]]: ''Album của năm''
| style="text-align:center;"| ''Bóng tối Jazz''
| {{won}}
|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"| [[Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến|Cống Hiến]]: ''Chương trình của năm''
| style="text-align:center;"| Liveshow ''Thập kỷ hoan ca''
| {{won}}
|-
| rowspan=2| 2018
| style="text-align:center;"| Liveshow ''Trời và đất''
| {{nom}}
|-
| style="text-align:center;"| [[Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến|Cống Hiến]]: ''Ca sĩ của năm''
| style="text-align:center;"| Tùng Dương
| {{nom}}
|-
|}