Khác biệt giữa các bản “Tùng Dương”

| {{won}}
|-
| rowspan=23| 2013
| {{nom}}
|-
| style="text-align:center;"| [[Bài hát yêu thích]]: ''Bài hát của năm''
| style="text-align:center;"| Tùng"[[Chiếc Dươngkhăn piêu]]"
| {{won}}
|-
| style="text-align:center;"| [[Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến|Cống Hiến]]: ''Bài hát của năm''
| style="text-align:center;"| "[[Chiếc khăn piêu]]"
| {{won}}
|-
| rowspan="3" style="text-align:center;"| [[Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến|Cống Hiến]]: ''Ca sĩ của năm''
| rowspan="3" style="text-align:center;"| Tùng Dương
| {{won}}
|-
| 2015
| style="text-align:center;"| Tùng Dương
| {{nom}}
|-
| rowspan=3| 2016
| style="text-align:center;"| Tùng Dương
| {{nom}}
|-