Khác biệt giữa các bản “Tùng Dương”

|-
| style="text-align:center;"| [[Bài hát yêu thích]]: ''Bài hát của năm''
| rowspan="2" style="text-align:center;"| "[[Chiếc khăn piêu]]"
| {{won}}
|-
| style="text-align:center;"| [[Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến|Cống Hiến]]: ''Bài hát của năm''
| style="text-align:center;"| "[[Chiếc khăn piêu]]"
| {{won}}
|-