Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hang Denisova”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{DEFAULTSORT:Denisova}}
[[Thể loại:Hang động Nga]]
[[Thể loại:Địa lý vùng Altai]]
[[Thể loại:Địa điểm khảo cổ NgaXibia]]
[[Thể loại:Di tích tiền sử Nga]]
[[Thể loại:Di tích Neanderthal]]
[[Thể loại:Địa mạo vùng Altai]]