Khác biệt giữa các bản “Murakami Haruki”

* ''Người tình Sputnik'' , Ngân Xuyên dịch, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 2008
* ''Xứ sở diệu kì tàn bạo và chốn tận cùng thế giới'' , Lê Quang dịch, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 2010
* ''Ngầm'' - Trần Đĩnh ''dịch'' , Nhã Nam và Nhà xuất bản Sài Gòn xuất bản - 2009
 
Các tập truyện ngắn do Phạm Vũ Thịnh dịch và Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành:
41

lần sửa đổi