Khác biệt giữa các bản “Murakami Haruki”

== Các bản dịch tiếng Việt ==
* ''Rừng Na Uy'', Hạnh Liên và Hải Thanh dịch theo bản tiếng Anh của Alfred Birnbaum, Bùi Phụng hiệu đính, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 1997.
** ''Rừng Na Uy'', Trịnh Lữ dịch theo bản tiếng Anh của Jay Rubin, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 2006.
* ''Biên niên ký chim vặn dây cót'', Trần Tiễn Cao Đăng dịch, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 2006
* ''Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời'', Cao Việt Dũng dịch theo bản tiếng Pháp có tham khảo bản tiếng Nhật, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 2007.
41

lần sửa đổi