Khác biệt giữa các bản “Murakami Haruki”

* ''Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời'', Cao Việt Dũng dịch theo bản tiếng Pháp có tham khảo bản tiếng Nhật, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 2007.
* ''Kafka bên bờ biển'', Dương Tường dịch, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 2007.
* "''Truyện ngắn Murakami Haruki, nghiên cứu và phê bình''", Hoàng Long tuyển dịch và giới thiệu, Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2006.
* ''Người tình Sputnik'' , Ngân Xuyên dịch, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 2008
* ''Xứ sở diệu kì tàn bạo và chốn tận cùng thế giới'' , Lê Quang dịch, Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, 2010
41

lần sửa đổi