Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Độ ẩm tuyệt đối”

Rất sơ khai
(Trang mới: Là khối lượng hơi nước có trong một thể tích xác định của hỗn hợp hơi nước và không khí khô.)
 
(Rất sơ khai)
{{Rất sơ khai}}
Là khối lượng hơi nước có trong một thể tích xác định của hỗn hợp hơi nước và không khí khô.