Khác biệt giữa các bản “Ernest Bevin”

== Tham khảo ==
{{Reflist|30em}}
{{sơ khai tiểu sử}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
{{Nhân vật thời Chiến tranh Lạnh}}
 
{{thời gian sống|1881|1951}}
{{DEFAULTSORT:Bevin, Ernest}}
272.454

lần sửa đổi