Khác biệt giữa các bản “Vương cung thánh đường Thánh Denis”