Khác biệt giữa các bản “MacOS”

→‎Mac OS X: Nâng cấp bài viết
n (Moving from Category:OS X to Category:MacOS using Cat-a-lot)
(→‎Mac OS X: Nâng cấp bài viết)
** '''10.8.2''' Build 12C60
** '''10.8.3''' Build 12D78
* '''[[OS X Mavericks|10.9]]''' Mavericks, Build 13A603
** '''10.9.1''' Build 13B42
** '''10.9.2''' Build 13C64
** '''10.9.4''' Build 13E28
** '''10.9.5''' Build 13F34
* '''[[OS X Yosemite|10.10]]''' Yosemite, Build 14A389
** '''[[OS X Yosemite|10.11El]] Capitan10.1''' Build 14B25
** '''10.10.2''' Build 14C109
** '''10.10.3''' Build 14D136
** '''10.10.4''' Build 14E46
** '''10.10.5''' Build 14F27
* '''[[OS X El Capitan|10.11]]''' Capitan, Build 15A284
** '''10.11.1''' Build 15B42
** '''10.11.2''' Build 15C50
** '''10.11.3''' Build 15D21
** '''10.11.4''' Build 15E65
** '''10.11.5''' Build 15F34
** '''10.11.6''' Build 15G31, 15G17023, 15G18013 hay 15G19009
 
== macOS ==
 
* '''[[macOS Sierra|10.12]]''' macOS Sierra, Build 16A323
** '''10.12.1''' Build 16B2555 hay 16B2557
** '''10.12.2''' Build 16C67
** '''10.12.3''' Build 16D32
** '''10.12.4''' Build 16E195
** '''10.12.5''' Build 16F73
** '''10.12.6''' Build 16G29, 16G1036, 16G1114, hay 16G1212
* '''[[macOS high Sierra|10.13]]''' macOS high Sierra, Build 17A365 hay 17A405
** '''10.13.1''' Build 17B48, 17B1002, hay 17B1003
** '''10.13.2''' Build 17C88, 17C89, 17C205, hay 17C2205
** '''10.13.3''' Build 17D47, 17D102, 17D2047, hay 17D2102
** '''10.13.4''' Build 17E199, 17E201
 
=== Mac OS X Server ===