Khác biệt giữa các bản “Lãnh đạo”

không có tóm lược sửa đổi
'''Lãnh đạo''' là một quá trình ảnh hưởng mang tính [[xã hội]] trong đó lãnh đạo tìm kiếm sự tham gia tự nguyện của cấp dưới nhằm đạt mục tiêu của tổ chức<ref name="ld1">Lãnh đạo trong tổ chức, Gary Yuki, 5th editions, Prentice Hall, 2002</ref>. Lãnh đạo là quá trình sử dụng và phối hợp hoạt động của các cá nhân trong tổ chức bằng cách gây ảnh hưởng và dẫn đắt hành vi của cá nhân hay nhóm người nhằm hướng tới mục tiêu của tổ chức. Lãnh đạo được miêu tả là một quá trình ảnh hưởng xã hội cái mà một người có thể tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ của những người khác nhằm đạt được thành công cho một mục tiêu chung. Lãnh đạo là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong khoa học về [[tổ chức]] - [[nhân sự]].
 
==Lý thuyết==
454

lần sửa đổi