Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Nhà Nguyên”

n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:10.4064155)
{{thể loại Commons|Yuan Dynasty}}
 
{{DEFAULTSORT:Nguyên}}
[[Thể loại:Triều đại Trung Quốc]]
[[Thể loại:Lịch sử Mông Cổ]]
[[Thể loại:Đế quốc Mông Cổ]]
[[Thể loại:Gia đình hoàng gia châu Á]]
[[Thể loại:Thế kỷ 13 ở Trung Quốc]]
[[Thể loại:Thế kỷ 14 ở Trung Quốc]]
[[Thể loại:Triều đại Mongol]]