Mở trình đơn chính

Các thay đổi

|attendance=
|referee= |event=|round=|penaltyscore=|penalties1=|penalties2=|aet=}}
 
 
Trận ĐỨC vs TÂY BAN NHA???
 
==== Tranh hạng ba ====
Người dùng vô danh