Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Nguyễn Du”

mâu thuẫn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(mâu thuẫn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
 
Phần mở bài hay là thống kê niên biểu Nguyễn Du? Bạn xem lại bài Nguyễn Trãi NHD sửa thế nào bạn hãy trả nó về đúng như thế đi (làm được như NHD thì tôi đã không có ý kiến), để như IP đưa vào như hiện nay thì cũng cám hấp lắm. --[[Thành viên:Người trung lập|Người trung lập]] ([[Thảo luận Thành viên:Người trung lập|thảo luận]]) 08:57, ngày 2 tháng 3 năm 2011 (UTC)
 
::Thì không ai nêu vấn đề, tôi nêu vấn đề thì có sao à? Tôi thấy trên cái Wiki này một thứ tồn tại cả 3 năm nhưng bị phát hiện có vấn đề sai không phải là hiếm. Nó không liên quan gì tới cái chúng ta đang bàn bạc. Tôi hiện gờ cảm thấy nó không trung lập thì tôi có quyền nêu vấn đề, bạn muốn gỡ thì bạn phải giải quyết sao có thuyết phục các vấn đề tôi nêu. Đó là câu trả lời cuối cùng.
::Phiên bản bây giờ chính là phiên bản được bác Phương mong muốn và bảo vệ. Tôi tôn trong bác ấy nên tôi không lùi lại phiên bản của mình nữa. Mà tôi đợi bác ấy có cách viết mình mong muốn. Vậy là tôi sai à?--[[Đặc biệt:Đóng góp/115.75.139.107|115.75.139.107]] ([[Thảo luận Thành viên:115.75.139.107|thảo luận]]) 09:06, ngày 2 tháng 3 năm 2011 (UTC)
 
I à, Thương Buôn Cá Cảnh lập tài khoản mới vào tự bảo vệ mình à[[Thành viên:Người nhiều chuyện|Người nhiều chuyện]] ([[Thảo luận Thành viên:Người nhiều chuyện|thảo luận]]) 09:04, ngày 2 tháng 3 năm 2011 (UTC)
Người dùng vô danh