Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Nguyễn Trãi”

NHD sửa thế là đúng! Chỉ có lời bàn ''Tâng bốc vừa thôi'' là nghe chưa xuôi tai người viết trước. --[[Thành viên:Người trung lập|Người trung lập]] ([[Thảo luận Thành viên:Người trung lập|thảo luận]]) 09:12, ngày 2 tháng 3 năm 2011 (UTC)
 
::Tôi đã giải thích ngay ở trên. Nếu để cái phiên bản đó thì tôi sẽ treo tiêu bản trung lập thay vì DHN, vì mở đầu là phần khái quát về nhân vật cứ không phải là nơi nhận định về công trạng chung. Nơi nhận định đã có mục nhận định tương ứng cho việc đó. '''<u>Vì sao cứ phải ca ngay từ đầu mà không để người đọc tự đọc và tự rút ra nhận xét?</u>'''--[[Đặc biệt:Đóng góp/115.75.139.107|115.75.139.107]] ([[Thảo luận Thành viên:115.75.139.107|thảo luận]]) 09:27, ngày 2 tháng 3 năm 2011 (UTC)
 
:Tôi thấy đoạn giới thiệu mới (là ai, làm gì) rõ ràng và khái quát hơn đoạn giới thiệu cũ nhiều. [[User:DHN|NHD]] ([[User talk:DHN|thảo luận]]) 09:16, ngày 2 tháng 3 năm 2011 (UTC)
 
{{outdent}}
[[Thành viên:Người trung lập|Người trung lập]] là Tay Cá Cảnh chơi rối đó bà con cô bác[[Thành viên:Người nhiều chuyện|Người nhiều chuyện]] ([[Thảo luận Thành viên:Người nhiều chuyện|thảo luận]]) 09:15, ngày 2 tháng 3 năm 2011 (UTC)
 
Đừng phạm đến bác Phương. Bạn đúng là kẻ cố chấp! Tôi không thảo luận với bạn nữa. --[[Thành viên:Người trung lập|Người trung lập]] ([[Thảo luận Thành viên:Người trung lập|thảo luận]]) 09:20, ngày 2 tháng 3 năm 2011 (UTC)
 
:Tôi:Thực thấysự đoạngần giớiđây thiệu mớiWiki cảm giác khá (ai,khó làmđóng gì)góp khi ràng nhiều kháitại quátkhoản hơnbỗng đoạnxuất giớihiện thiệutừ thinh nhiều.không rồi làm rối các thảo luận như thế này.--[[UserĐặc biệt:DHNĐóng góp/115.75.139.107|NHD115.75.139.107]] ([[UserThảo talkluận Thành viên:DHN115.75.139.107|thảo luận]]) 09:1627, ngày 2 tháng 3 năm 2011 (UTC)
Người dùng vô danh