Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản”

--[[Thành viên:Phuongcacanh|Duyphuong]] ([[Thảo luận Thành viên:Phuongcacanh|thảo luận]]) 12:29, ngày 2 tháng 3 năm 2011 (UTC)
 
====Ý kiến====
Xin DHN hay Mxn cứ kiểm tra thoải mái. Tôi sẵn sàng cho điều này.--[[Đặc biệt:Đóng góp/115.75.139.107|115.75.139.107]] ([[Thảo luận Thành viên:115.75.139.107|thảo luận]]) 12:43, ngày 2 tháng 3 năm 2011 (UTC)
 
=== 113x, Người trung lập, Phuongcacanh ===
*{{Checkuser|Người trung lập}}
Người dùng vô danh